Stanowisko Rzecznika Praw Studentów

Na mocy Zarządzenia nr 92/2021 JM Rektora PRz powołane zostało stanowisko Rzecznika Praw Studentów.
Jest to pierwsze takie stanowisko w 70-cio letniej historii naszej uczelni.

Rzecznik Praw Studenta powoływany jest w celu ochrony praw studentów, jest osobą stojącą na straży przestrzegania praw studentów, a także na bieżąco współpracuje z władzami Uczelni.  Rzecznik  interweniuje  w  przypadku  naruszania  praw studentów na Uczelni oraz podejmuje działania prewencyjne zmierzające do zwiększenia świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów.

W najbliższym czasie powstanie stosowne biuro Rzecznika oraz zostaną przygotowane wszelkie niezbędne rozwiązania organizacyjne i komunikacyjne.

W dniu 1.10.2021 r. na wniosek studentów JM Rektor PRz na stanowisko pierwszego Rzecznika powołał dra hab. inż. Dominik Strzałkę, prof. PRz, pracownika Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz.

Nowemu Rzecznikowi życzymy powodzenia!