Obóz szkoleniowy POLIgon 2021!

W minionym tygodniu reprezentacja naszego Samorządu, w tym dwóch studentów Naszego Wydziału, brała udział w obozie szkoleniowym POLIgon 2021 organizowanym przez Forum Uczelni Technicznych. Obóz obejmował cztery ścieżki szkoleniowe w obrębie różnych obszarów zadaniowych.

Każdy z uczestników w trakcie obozu uczestniczył w sumie w ponad 40 godzinach szkoleń i warsztatów, które przyniosły nam ogrom wiedzy, przydatnej w dalszych działaniach. Bardzo ważnym aspektem wydarzenia jest również wymiana doświadczeń i integracja z przedstawicielami samorządów z całego kraju.

Wyrazy uznania dla koordynatorki projektu – Oli Zmuda Trzebiatowskiej oraz przewodniczącej FUT – Pauli Leśniewskiej, a także całej kadry i szkoleniowców.

W szkoleniu brali udział studenci Wydziału Elektrotechniki i Informatyki: Dawid Stawowy (członek Parlamentu SSPRz) oraz Konrad Łukiewicz (przewodniczący WSS WEiI).