Koło Naukowe Machine Learning wśród laureatów!

Z radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”  projekt zgłoszony przez koło naukowe Machine Learning znalazł się wśród laureatów konkursu!

Tytuł zgłoszonego projektu w ramach działalności koła naukowego Machine Learning brzmi Hackathon Open Gov Data oraz stworzenie innowacyjnych aplikacji, z wykorzystaniem technologii GPU. Przyznana kwota przez Ministra wynosi 69 864 zł.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu Studenckie koła naukowe tworzą innowacje.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa

Wyrazy uznania dla opiekunów koła – pani dr Ewie Rejwer-Kosińskiej (WMIFS) oraz panu dr. Michałowi Piętalowi (WEiI). Gratulacje należą się również wszystkim członkom koła naukowego!

źródło: wmifs.prz.edu.pl