Nasze koła naukowe

Na Wydziale działa wiele kół naukowych, w których studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne

Koło Naukowe Informatyków "KOD"

The aim of the club is to broaden knowledge in the field of optimal programming solutions and to learn about modern information technologies.

Strona internetowa Facebook

Koło Naukowe Something About IT Security

The goal of the club is to create an environment that offers opportunities for students interested in cyber security, as well as to increase public awareness of cyber threats.

Strona internetowa Facebook

Koło Naukowe Elektryków "MegaVolt"

The aim of the club is to enable its members to develop and deepen their knowledge about the broadly understood high voltage technology and lightning and surge protection.

Strona internetowa Facebook

Koło Naukowe Automatyków i Robotyków „ROBO”

The club brings together enthusiasts of automation, robotics, electronics, and computer science. The main areas of interest are 3D printing, machine building for robotic combat and the organization of international competitions "ROBOmotion".

Strona internetowa Facebook

Koło Naukowe Elektroniki i Technologii Informacyjnych

KNEiTI organizes various programming events such as Rzethon hackathon and "Better World Hackhaton". Our students are involved in such solutions as computer networks, virtual reality, artificial intelligence, robotics, 3D printing and electronics.

Strona internetowa Facebook

Koło Naukowe Machine Learning

We are a group of students fascinated by data analysis, machine learning and neural networks. Our team consists mainly of Engineering and Data Analytics students, but anyone is welcome.

Strona internetowa Facebook

Nasze koła naukowe posiadają specjalistyczny sprzęt

Nasze koła naukowe posiadają specjalistyczny sprzęt taki jak Drukarki 3D, gogle VR, lutownice, oscyloskopy, mikrokontrolery Arduino, platformy Raspberry oraz wiele innych. Sprzęt VR jest wykorzystywany przez członków Studenckiego Koła naukowego KOD do tworzenia oprogramowania takiego jak interaktywne gry na tą platformę lub symulatory z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.

Poprzez odpowiedni sprzęt koła naukowe mogą rozwijać swoje sekcje związane między innymi z elektorniką, drukiem 3D oraz programowaniem na platformę VR. Każdy nowy student, który nie mając doświadczenia chce rozwijać swoje umiejętności w danej dziedzinie może liczyć na wsparcie doświadczonych kolegów z kół naukowych.